Denne side anvender cookies til besøgsstatistik gennem WP og Google Analytics/Analytify, indstillet til anonymisering af data.  Dvs. vi indsamler oplysninger om, hvorfra der læses (by), på hvilken browser, om det er via Google, FB osv., hvilke sider der startes på og evt. fortsættes til, og hvor længe der læses. Det bruger vi bl.a. til at sørge for at holde teknikken opdateret og indholdet giver mening i forhold til læsernes preferencer.

IP-adressen, der læses fra, bliver anonymiseret, dvs. vi kan ikke se, hvem der læser – ingen oplysninger er personrelaterbare.

Cookies gemmes 1 dag.

Siden overholder reglerne for GDPR/persondataloven.